Handig

Wat is ‘meer dan normaal vermogens​beheer’?

De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een onderneming wordt verkregen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actieve onderneming en niet van een onderneming die zich voornamelijk met beleggen bezighoudt.

Omvang vrijstelling
De vrijstelling bedraagt in 2019 100% tot een bedrag van maximaal € 1.084.651. Van het meerdere is nog altijd 83% vrijgesteld. Zeer de moeite waard dus.

Meer dan normaal vermogensbeheer
Fiscaal is voor de vrijstelling vereist dat de activiteiten van de onderneming kunnen worden gezien als meer dan normaal vermogensbeheer. Hiervoor zijn de aard en omvang van de verrichte arbeid van belang. Bij het exploiteren van onroerend goed moet het doel bovendien zijn om een rendement te behalen dat hoger ligt dan bij ‘normaal’ vermogensbeheer.

Lees meer

Bron: Boon Accountants Belastingadviseurs

Lees ook