Facts & Figures

2GetThere: ondernemers adopteren een jongerencoach

Ben jij als ondernemer op zoek naar een nieuwe manier om Maatschappelijk verantwoord te ondernemen? Misschien is het adopteren van een jongerencoach van 2GetThere iets voor u.

Wat is 2GetThere?
2GetThere is een project van, vóór en dóór jongeren. Jongeren worden opgeleid tot jongerencoach.
Zij coachen jongeren met problematiek op meerdere vlakken naar school, werk of een combinatie daarvan. De coaches zijn vaak ‘ervaringsdeskundig’ en door hun laagdrempelige inzet en maatwerk zijn ze voor andere jongeren een steun in de rug.

2GetThere-projecten laten zien dat gemiddeld 75% van alle jongeren die begeleid zijn door de jongerencoaches duurzaam uitstroomt naar werk, school of een combinatie daarvan. De coaches zelf stromen bijna allemaal (98%) binnen 2,5 jaar uit naar regulier werk.

2GetThere Apeldoorn
Sinds september 2018 is het project 2GetThere met een team van 10 jongerencoaches actief in
Apeldoorn. Financiële bijdragen komen van de gemeente, het Ministerie van OCW, van FERM Stedendriehoek (RMC-middelen) en Fonds21. Er is echter nog een uitdaging om de begroting rond te krijgen. We vragen onze stakeholders, het bedrijfsleven één van bovenstaande jongerencoaches te adopteren of het project op een andere manier te ondersteunen.

De voordelen van het adopteren van een jongerencoach
Het adopteren van een jongerencoach biedt veel interessante voordelen, onder meer:
– je profileert je bedrijf als sociaal maatschappelijk betrokken onderneming
– je betrekt jongeren gemakkelijk bij doelgroepvraagstukken van jouw organisatie
– je zorgt dat jongeren die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn weer toekomstperspectief krijgen
– je levert een waardevolle bijdrage aan het tegengaan van maatschappelijke uitval en ongelijkheid

Meer informatie?
Ben je geïnteresseerd in het adopteren van een jongerencoach? Of wil je meer weten over achtergronden, resultaten en mogelijkheden?

Kijk dan op de website of neem contact op met Susanne ten Doesschate-Boekelman, Projectmanager van 2GetThere: susanne@2gettherecoaching.nl, tel. +31 6 21 586 596.

 

Lees ook