Facts & Figures

Btw-besparing mogelijk bij samenwerking?

In een recent besluit is bevestigd dat het VAVO-arrest ook in andere sectoren kan worden toegepast, waardoor (iets) meer ruimte bestaat voor btw-besparing bij samenwerking. In deze bijdrage gaan wij in op het besluit.

In het zogenoemde VAVO-arrest oordeelde de Hoge Raad in 2016 dat twee onderwijsinstellingen in samenwerking btw-vrijgesteld volwassenenonderwijs kunnen aanbieden. De voor het onderwijs benodigde ondersteunende activiteiten die beide instellingen verrichten blijven daardoor buiten de btw-heffing. Recent heeft de staatssecretaris van Financiën in een besluit aangegeven dat het VAVO-arrest ook in andere sectoren toepasbaar is dan in de onderwijssector. Dit biedt mogelijkheden voor samenwerkingen in bijvoorbeeld de zorg-, woningcorporatie-, sociale of financiële sector.

Eerder hebben wij al overleg gevoerd met het Ministerie van Financiën over de toepassing van het VAVO-arrest op de samenwerking tussen ziekenhuizen en MSB’s. Het Ministerie heeft toen al aangegeven dat het arrest onder voorwaarden toepasbaar is in de zorgsector. Nu geeft de staatssecretaris aan onder welke voorwaarden volgens hem een beroep op het VAVO-arrest mogelijk is.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook