Facts & Figures

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo’n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets anders doet dan het enkel houden van aandelen, geen ondernemer is en daarom geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Bij een vennootschap die behalve het houden van aandelen, ook prestaties verricht, ligt dat anders. Deze vennootschap zal ondernemer voor de btw zijn. De mate van aftrek van voorbelasting wordt bepaald door de mate waarin deze vennootschap belaste prestaties verricht.

Tip! Voor btw-aftrek is vereist dat de holding btw-belaste activiteiten verricht.

Lees meer

Bron: Boon Accountants Belastingadviseurs

Lees ook