Facts & Figures

De juridische gevolgen van de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari jl. de Europese Unie verlaten. De komende maanden gaan het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onderhandelen over de details van hun toekomstige relatie. Dit nieuwsbericht bevat een overzicht van de juridische gevolgen van de Brexit voor een vijftal rechtsgebieden.

De juridische gevolgen van de Brexit

Met een ruime meerderheid heeft het Europees Parlement op 29 januari jl. het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk (“VK”) goedgekeurd. Dit was de laatste parlementaire stap die benodigd was om de Brexit mogelijk te maken. Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd) de Europese Unie (“EU”) verlaten. Op dat moment is een transitieperiode ingegaan die ten minste tot 31 december 2020 duurt. Tijdens deze periode onderhandelen het VK en de EU over de details van hun toekomstige relatie. Hieronder volgt een kort overzicht van de juridische gevolgen van de Brexit voor een vijftal rechtsgebieden.

Ondernemingsrecht (herstructureringen)

Voor in het VK gevestigde bedrijven (“VK-Companies”) bemoeilijkt de Brexit het internationale handelsverkeer met bedrijven die in Europa zijn gevestigd (“EU-Companies”). In de praktijk resulteert dit in een toenemende vraag naar (nieuw) op te richten dochtermaatschappijen in Nederland. Op dit moment is het nog niet duidelijk óf, en zo ja, welke juridische regels voor grensoverschrijdende fusies en omzettingen na de transitieperiode nog van toepassing zullen zijn op VK-Companies.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook