Facts & Figures

EU bereikt akkoord over nieuwe btw-regels kleine ondernemers

Op 3 november 2019 bereikte de EU een akkoord over nieuwe btw-regels voor kleine ondernemers. Met name de grensoverschrijdende toepassing van de regels valt ons op.

Voor kleine ondernemers mogen EU-lidstaten op dit moment een speciaal regime invoeren voor de btw. In Nederland verandert de regeling voor kleine ondernemers per 1 januari 2020. We informeerden u hierover al eerder.

Recent zijn de EU-lidstaten het eens geworden over nieuwe btw-regels voor kleine ondernemers. Deze nieuwe regels zullen ook van invloed zijn op de nieuwe regeling voor kleine ondernemers, zoals we die vanaf 1 januari 2020 kennen. De nieuwe EU-regels gelden vanaf 1 januari 2025. In de nieuwe EU-regels wordt het mogelijk om ook gebruik te maken van de kleine ondernemersregeling in een andere EU-lidstaat dan de lidstaat van vestiging. Dat is thans niet mogelijk.

Nationale vrijstellingsregeling

Net als de kleineondernemersregeling zoals die vanaf 1 januari 2020 geldt, zijn de nieuwe regels vormgegeven als een vrijstelling die is gekoppeld aan een omzetdrempel. Lidstaten mogen een omzetdrempel van maximaal 85.000 euro hanteren. Zij mogen ook per sector een verschillende drempel hanteren. De Nederlandse regeling met een drempel van 20.000 euro kan onder de nieuwe regels dus blijven bestaan. Nederland krijgt echter meer vrijheid en flexibiliteit om de regels vast te stellen.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook