Facts & Figures

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Als directeur groot aandeelhouder moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.

Verhoging
De vaststelling van het gebruikelijk loon op € 46.000 betekent een verhoging met € 1.000 ten opzichte van vorig jaar. De verhoging vloeit voort uit de algemene jaarlijkse indexering van een aantal bedragen in de belastingwetten.

Hoogte gebruikelijk loon
Het gebruikelijk loon kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000.

Lees meer

Bron: Boon Accountants Belastingadviseurs

Lees ook