Facts & Figures

Handhaving wet DBA voor ZZP’ers

De contouren van de nieuwe ZZP-wetgeving worden steeds duidelijker. Reden voor de Belastingdienst om haar toezicht per oktober 2019 verder te verscherpen.

De definitieve nieuwe wet- en regelgeving voor ZZP’ers laat nog tot 2021 op zich wachten. Langzaam wordt het beoogde wettelijk kader meer en meer duidelijk. In onze bijdrage van 8 juli jongstleden leest u hier meer over.

Afgelopen week verscheen op de internetsite van de Belastingdienst een aanvulling op het bestaande handhavingsmoratorium rond de wet DBA.

Op dit moment geldt dat de Belastingdienst het bewijs moet leveren dat sprake is van kwaadwillendheid om naar het verleden toe naheffingsaanslagen op te kunnen leggen. Dit is het geval wanneer:

  • sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking; en
  • sprake is van evidente schijnzelfstandigheid; en
  • sprake is van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook