Facts & Figures

Hoe kunt u belastingrente over uw aanslag vennootschapsbelasting beperken?

U moet op uiterlijk 30 april 2020 actie ondernemen om belastingrente te voorkomen.

Gezien de belastingrente voor de vennootschapsbelasting van 8% is het van belang om kritisch te kijken naar uw voorlopige aanslagen over de afgelopen jaren. Daarmee kunt u voorkomen dat de Belastingdienst u deze hoge rente in rekening brengt of de termijn beperkt waarover belastingrente in rekening wordt gebracht. Is over het jaar 2019 nog geen voorlopige aanslag opgelegd of wel een voorlopige aanslag opgelegd en is de huidige inschatting dat deze aanslag te laag is? Dan moet u uiterlijk op 30 april 2020 actie ondernemen om belastingrente te voorkomen.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook