Facts & Figures

Artikel: Hoge Raad: bij wijziging gebruik investeringsgoederen door overheidslichamen aanvullende teruggaaf van btw mogelijk

Onlangs deed de Hoge Raad uitspraak over de mogelijkheden tot (aanvullende) teruggaaf van btw bij wijziging van het gebruik van investeringsgoederen door overheidslichamen. Benieuwd naar de uitspraak?

Onlangs deed de Hoge Raad uitspraak over de mogelijkheden tot (aanvullende) teruggaaf van btw bij wijziging van het gebruik van investeringsgoederen door overheidslichamen. Op basis van de uitspraak Waterschap Zeeuws Vlaanderen (HvJ 2 juni 2005, C-378/02) was het uitgangspunt in de Nederlandse praktijk dat de verhouding bij de eerste ingebruikname van investeringsgoederen bepalend was voor de mogelijkheid om het goed tot het ondernemersvermogen te rekenen en dus ook voor de eventuele mogelijkheid tot aftrek van btw bij een later gewijzigd gebruik. In de zaak Gmina Ryjewo (HvJ 25 juli 2018, Gmina Ryjewo, C-140/17) had het Hof van Justitie al aangegeven dat herziening van btw bij overheidslichamen wel mogelijk is, ook wanneer het goed in eerste instantie voor overheidsactiviteiten in gebruik is genomen, zolang de gemeente de goederen als ondernemer heeft aangeschaft. Nu is de zienswijze van het Hof van Justitie ook door de Hoge Raad toegepast in een Nederlandse gemeentezaak.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook