Facts & Figures

Minister Dekker wil bedrijf oprichten eenvoudiger maken

Het wordt makkelijker voor ondernemers om een bedrijf te starten. Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de zogeheten personenvennootschap in een nieuwe, moderne jas steken.

Duidelijke en eenvoudige regels moeten deze laagdrempelige rechtsvorm beter laten aansluiten bij de wensen van het handelsverkeer. Dat bespaart tijd en geld. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat recent via internet in consultatie is gegaan.

Er zijn in Nederland ongeveer 231.000 personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv). Vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB), de agrarische sector en de dienstverlening maken gebruik van deze personenvennootschappen.

Sterk verouderd
De huidige wet is sterk verouderd en beantwoordt onvoldoende aan de behoeften van ondernemers en beroepsbeoefenaren (onder wie advocaten, notarissen en artsen). Nu is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden en houdt de vennootschap – zonder nadere afspraak – op te bestaan als een vennoot wil uittreden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheden voor een bedrijf om te groeien of om het over te dragen. Bovendien is het voor degenen die met een personenvennootschap handelen vaak onduidelijk wie zij voor een schuld kunnen aanspreken en voor hoeveel.

Door een wetswijziging maakt minister Dekker de personenvennootschap aantrekkelijker. Dekker: ’De personenvennootschap speelt een belangrijke rol in het rechtsverkeer, voor het bedrijfsleven en voor de Nederlandse economie. Door te vernieuwen wil ik het ondernemerschap stimuleren. Hierdoor wordt het makkelijker om zaken toe doen en wordt onze concurrentiepositie sterker.’

Lees verder via bron: De Ondernemer

Lees ook