Facts & Figures

Slapende dienstverbanden? Wakker worden!

Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat werkgevers in beginsel verplicht zijn om mee te werken aan de beëindiging van een slapend dienstverband met een langdurig zieke werknemer.

Het gaat hierbij om dienstverbanden van langdurig zieke werknemers die inmiddels niet meer werken en geen recht meer hebben op loon. Veel werkgevers besloten deze slapende dienstverbanden niet te beëindigen om te voorkomen dat een transitievergoeding moest worden voldaan. De Hoge Raad oordeelt nu dat dit – in beginsel – niet is toegestaan.

Gehouden om mee te werken aan beëindiging
Wanneer er sprake is van een redelijke grond voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is een werkgever gehouden om in te stemmen met het voorstel van een werknemer tot beëindiging van het dienstverband onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding, aldus de Hoge Raad.

Gerechtvaardigd belang
Het bovenstaande is alleen anders wanneer de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan reële re-integratiemogelijkheden. Het moeten voorfinancieren van de vergoeding is in beginsel geen gerechtvaardigd belang. Bij een slechte financiële situatie kan de werkgever onder omstandigheden wel verlangen dat betaling in termijnen of pas na 1 april 2020 plaatsvindt. Vanaf 1 april 2020 zal het UWV de transitievergoeding die aan langdurig zieke werknemers wordt voldaan namelijk gaan compenseren.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook