Facts & Figures

Wel of niet sparen in de bv?

Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Heffing in box 3
De belasting die u betaalt in box 3 wordt gebaseerd op een verondersteld rendement. Het werkelijke rendement is dus niet van belang. Zelfs als u verlies lijdt op uw beleggingen, betaalt u toch belasting.

Hogere heffing bij groter vermogen
De heffing in box 3 neemt toe naarmate u meer vermogen bezit, omdat bij een groter vermogen wordt uitgegaan van een hoger verondersteld rendement. Het belastingtarief is vastgesteld op 30% en wordt berekend over het veronderstelde rendement.

Lees meer

Bron: Boon Accountants Belastingadviseurs

Lees ook