Facts & Figures

Wijziging verwerking groot onderhoud in de jaarrekening vanaf 2019

De mogelijkheid om de kosten van groot onderhoud ten laste te brengen van het resultaat in het jaar van de uitgave komt te vervallen. Welke overige methoden kunnen worden toegepast?

In editie 2018 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) is een wijziging doorgevoerd rond de verwerking van uitgaven voor groot onderhoud. De mogelijkheid om de kosten van groot onderhoud ten laste te brengen van het resultaat in het jaar van de uitgave komt te vervallen. Hiermee neemt het belang van de overblijvende twee methoden van verwerking van uitgaven voor groot onderhoud toe, zijnde het vormen van een voorziening, en de componentenbenadering.

Keuzemogelijkheden beperken

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) laat de methode ‘het nemen van de kosten op het moment van de uitgave’ vervallen. Voorbeelden van groot onderhoud zijn periodieke inspectie, revisie en renovatie van een actief.

Voor toegelaten instellingen volkshuisvesting (woningcorporaties) en onderwijsinstellingen is de regelgeving omtrent de verwerking van uitgaven voor groot onderhoud nog in beweging. Deze publicatie is daarom niet gericht op woningcorporaties en onderwijsinstellingen.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook