Facts & Figures

Zelfstandigen​aftrek fors omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat op termijn met € 2.280 omlaag van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. Op deze manier wil het kabinet het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Start afbouw in 2020
De afbouw van de zelfstandigenaftrek begint volgend jaar. De zelfstandigenaftrek wordt dan verminderd met € 250 naar € 7.030.

Meer zzp’ers
Vanwege het groeiend aantal zzp’ers kost de zelfstandigenaftrek de laatste jaren steeds meer geld. Ook dit zal bij de voorstellen waarschijnlijk een rol hebben gespeeld.

Legitimering zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek is in het verleden ingevoerd als tegemoetkoming voor zelfstandigen vanwege de extra kosten die zelfstandigen maken. Zo moeten zelfstandigen zelf voor hun pensioen zorgen en reserves achter de hand houden voor investeringen en als buffer voor slechtere tijden.

Lastenverlichting
Het kabinet vindt het echter gerechtvaardigd om ook zelfstandige ondernemers mee te laten betalen aan de lastenverlichting voor burgers. Ook grotere bedrijven betalen hieraan mee, met name via het uitstellen van de verlaging van het hoge tarief in de vennootschapsbelasting.

Lees meer

Bron: Boon Accountants Belastingadviseurs

Lees ook