Handig

Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager?

Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon uit uw bv op te nemen. Er zijn hiervoor duidelijke richtlijnen, waar u onder bepaalde voorwaarden van af mag wijken. Zo gelden er marges waarbinnen het loon moet blijven. Hoe zit dit?

Gebruikelijk loon
Als dga moet u minstens een gebruikelijk loon uit uw bv opnemen. Dit is per jaar in beginsel het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking óf
  • het hoogste loon van de werknemers die bij een van uw bv’s in dienst zijn óf
  • € 45.000.

Let op! Als u aannemelijk kunt maken dat een lager loon voor een vergelijkbare functie gebruikelijk is in de situatie waarbij het niet gaat om een dga, mag u van dit lagere loon uitgaan.

Lees meer

Bron: Boon Accountants Belastingadviseurs

Lees ook