Bestemmingsplannen in Apeldoorn

Een bestemmingsplan schrijft voor waarvoor iemand bepaalde grond mag gebruiken en wat iemand erop mag bouwen. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken. Burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een bestemmingsplan gebonden. In principe eenmaal per 10 jaar past de gemeente de bestemmingsplannen aan.

Het inzien van een bestemmingsplan kan op 3 manieren:
Via internet op www.apeldoorn.nl/bestemmingsplannen en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Persoonlijk aan de balie van het omgevingsloket of via een telefonische afspraak. Maak hiervoor online een afspraak
Per brief via Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. In de brief geeft u aan om welk bestemmingsplan het gaat. U krijgt dan per post een kopie toegestuurd.

Weten welke bestemminsplannen nu ter inzage liggen? Klik hier