Inkoop en Aanbesteden in Apeldoorn

Als u gaat ondernemen heeft u graag uw geldzaken goed geregeld. In sommige gevallen kunt u steun krijgen vanuit de overheid voor bepaalde projecten. Aan de andere kant krijgt u als ondernemer ook te maken met verplichtingen als belastingen en heffingen. We helpen u op weg met een overzicht.

Subsidies en regelingen

Sommige initiatieven van ondernemers kunnen rekenen op steun van de overheid. Bijvoorbeeld bij bijzondere innovatieve doorbraken, ontwikkeling van werkgelegenheid en verduurzaming van een onderneming.

Voor diverse initiatieven zijn subsidies en financiële regelingen beschikbaar. Lees meer over beschikbare regelingen voor ondernemers bij:

De Europese Unie (https://www.europanu.nl/id/vjasedzq2zym/subsidies_van_de_europese_unie_2014_2020)

De rijksoverheid

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen

De ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland

https://oostnl.nl/nl/financieren

De gemeente Apeldoorn

https://www.apeldoorn.nl/Subsidies

Bijstand voor ondernemers

Startende ondernemers en gevestigde ondernemers kunnen bij het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) https://www.apeldoorn.nl/bijstandondernemers-o?highlight=gros  terecht voor bijstand. Het GROS adviseert, begeleidt en ondersteunt (financieel) als u een bedrijf wilt starten, als uw bedrijf in financiële problemen zit of als u wilt stoppen met uw bedrijf.

Belastingen en heffingen

Als ondernemer in Apeldoorn moet u in de meesten gevallen belasting en/of heffingen betalen aan de gemeente. Bijvoorbeeld reclamebelasting, precariobelasting en afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengsten onder andere om te investeren in de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Meer informatie belastingen en heffingen https://www.apeldoorn.nl/gemeentebelastingen-tribuut?highlight=precario

Lees ook