Personeel

BDO procedeert over de werkingssfeer van een cao

De toepasselijkheid van een cao heeft verstrekkende gevolgen. Onze arbeidsjuristen Frank van Vierssen en Simone van Susteren van BDO Legal wisten onlangs de rechter ervan te overtuigen dat een klant van BDO niet onder de werkingssfeer een cao valt.

Inleiding

De toepasselijkheid van een cao zorgt voor duidelijkheid, maar brengt ook rechten en plichten met zich mee en beperkt de vrijheid van een werkgever om zelf arbeidsvoorwaarden vast te stellen. Daarom zijn werkgevers niet altijd blij wanneer blijkt dat zij mogelijk onder de werkingssfeer van een cao vallen. Brancheorganisaties hebben er echter belang bij om zoveel mogelijk werkgevers binnen de werkingssfeer van een cao te krijgen, zodat cao- en pensioenfondsen goed kunnen worden gevuld. Het gebeurt dan ook regelmatig dat een werkgever wordt aangesproken om de bepalingen van een cao toe te passen en gelden af te dragen. Dit gebeurde ook bij een klant van BDO.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook