Personeel

Schema loonkostensubsidies 2020; geactualiseerde versie weer beschikbaar

Ook in 2020 bestaan er verschillende subsidiemogelijkheden waarmee werkgevers de kosten van hun werknemers kunnen verlagen.

Onderzoek toont steeds weer aan: veel werkgevers weten niet welke regelingen beschikbaar zijn via lokale en centrale overheid en wanneer zij voor hun werknemers recht hebben op deze regelingen. Slechts een kleine groep geeft aan te weten welke regelingen er bestaan.

Wet tegemoetkomingen loondomein

Voor specifieke groepen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt heeft de overheid – bijvoorbeeld door middel van loonkostenvoordelen – het voor werkgevers financieel aantrekkelijker gemaakt om deze mensen in dienst te nemen. De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) kent een aantal tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen plus het algemene ‘minimumjeugdloon’-voordeel en het lage-inkomensvoordeel (LIV). Daarnaast zijn er diverse regelingen voor om- of bijscholing van werknemers.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook