Personeel

WW-premie 2020: Wat voor contracten hebben uw werknemers?

Met ingang van 1 januari 2020 is de WW-premie niet langer afhankelijk van de sectorindeling, maar moet deze per werknemer worden bepaald op basis van diens arbeidsovereenkomst.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de WW-premie in een nieuw jasje gegoten. Deze wijziging is onderdeel van de wijzigingen die worden doorgevoerd als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab). Vanaf volgend jaar zal de hoogte van de WW-premie niet langer afhankelijk zijn van de sector waarin een werkgever opereert. De van toepassing zijnde WW-premie zal per werknemer worden vastgesteld op basis van het arbeidscontract van de betreffende werknemer.

Lees meer

Bron: BDO Accountants & Adviseurs

Lees ook