Bouw in Apeldoorn

Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo’n 4,5% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro. De markt is conjunctuurgevoelig en reageert dus snel op wisselende omstandigheden die invloed hebben op vraag en aanbod.

In Apeldoorn hebben de bedrijven in de bouw diverse uitdagingen. Waaronder duurzaamheid, arbeidsmarkt, innovatie en ketensamenwerking.

Netwerken en samenwerkingsverbanden in de branche Bouw
Het regiokantoor van belangenbehartiger voor de bouwsector, Bouwend Nederland Regio Oost, is in Apeldoorn gevestigd.

Opleidingsbedrijf Bouwmensen Apeldoorn verzorgt praktijkgerichte opleidingen voor de bouwsector in regio Apeldoorn.

Lees ook