Bestemmingsplannen in Apeldoorn

Een bestemmingsplan schrijft voor waarvoor iemand bepaalde grond mag gebruiken en wat iemand erop mag bouwen. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken. Inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een bestemmingsplan gebonden. De gemeente pas in principe eenmaal per tien jaar een bestemmingsplan aan.

Je kunt op drie manieren een bestemmingsplan inzien:

  • Via internet op www.apeldoorn.nl/bestemmingsplannen en via de website ruimtelijkeplannen.nl
  • Persoonlijk aan de balie van het omgevingsloket of via een telefonische afspraak. Maak hiervoor online een afspraak
  • Per brief via Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. In de brief geeft u aan om welk bestemmingsplan het gaat. U krijgt dan per post een kopie toegestuurd.

Bekijk welke bestemmingsplannen op dit moment ter inzage liggen op de website van de gemeente Apeldoorn.

Lees ook