IT in Apeldoorn

De werkgelegenheid in de branche IT bedraagt circa 6.500 banen, dit is bijna 7% van de totale werkgelegenheid. Hiermee is Apeldoornse IT sector in verhouding groter is dan het landelijke gemiddelde van 5,5% van het aantal banen.

De branche IT zelf is belangrijk voor de ontwikkeling, groei en innovatie binnen de sector. En zorgt daarnaast voor een positief effect op de ontwikkeling van andere topsectoren zoals Zorg, Toerisme en Maakindustrie en Techniek. Goede samenwerkingen met onderwijs, overheid en het overige bedrijfsleven op thema’s als personeel en de ontwikkeling van technologieën is essentieel voor de sector.

Netwerken en samenwerkingsverbanden in de branche IT
Apeldoornse bedrijven, overheid en kennisinstellingen op gebied van IT zijn verenigd in het platform Apeldoorn IT. Er wordt samengewerkt op onderwerpen als: kennisdelen, bevorderen arbeidsmobiliteit tussen organisaties, werving en loopbaangroei en innovaties.

Direct naar profielpagina Apeldoorn IT

Lees ook