Inkoop & Aanbesteden in Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn wil lokale ondernemers graag zoveel mogelijk kansen bieden. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is dan ook opgenomen dat de gemeente – waar mogelijk – bij enkelvoudig en meervoudig onderhandse aanbestedingen een lokale ondernemer uitnodigt om een offerte in te dienen. Belangrijk om te weten is wel dat een gemeente, in tegenstelling tot een bedrijf, niet vrij is om te bepalen met wie en onder welke voorwaarden zij zaken wil doen. De gemeente heeft te maken met wetgeving en beleid, waardoor er strenge eisen gelden voor de gunning van opdrachten.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Voor alle inkopen heeft de gemeente een inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld. Een aantal onderdelen uit het beleid zijn:

– Voor onderhandse aanbesteding (zo mogelijk) altijd een lokaal bedrijf uitnodigen
– Zoveel mogelijk duurzaam inkopen
– Indien mogelijk circulair inkopen
– Sociaal aanbesteden (SROI eis bij Diensten en Werken boven € 221.000)
– Procedure om af te wijken (kan alleen onder EU drempel)

Kansen voor lokale bedrijven
Benieuwd waar de kansen liggen voor lokale bedrijven bij inkoop en aanbesteding? Daarvoor is het goed om te weten hoe inkoop is georganiseerd in Apeldoorn. De grotere (Europese en Nationale) aanbestedingen worden door een inkoop adviseur van het team Financieel Advies & Inkoop begeleid.
De onderhandse aanbestedingen worden in principe door de budgethouder (gemeentelijke opdrachtgever) zelf afgehandeld, met uitzondering van Inhuur en advies en ICT, deze worden altijd door een inkoopadviseur begeleid.

Ben je geïnteresseerd in de aankondigingen van Nationale en EU aanbestedingen, dan kun je je inschrijven op www.tenderned.nl. Op deze site kun je aangeven in welke type opdrachten je geïnteresseerd bent. Zodra een aanbestedende dienst als de gemeente Apeldoorn zo’n opdracht aankondigt wordt je hierover geïnformeerd.

Omdat de gemeente geen voorkeurspositie (bijv. meer punten in de gunning) kan en mag geven aan lokale bedrijven bij een Nationale of Europese aanbestedingsprocedure zullen de mogelijkheden/kansen vooral bij onderhandse aanbestedingen liggen. Zoals hiervoor aangegeven regelt de budgethouder deze aanbestedingen vaak zelf, waarbij door een kort marktonderzoek of via een netwerk geschikte ondernemers worden geselecteerd. Voor geïnteresseerde lokale bedrijven is het dus goed om in beeld te zijn bij de budgethouder. Acquisitie kan lonen. De gemeente oriënteert zich momenteel op een systeem om lokale bedrijven in beeld te brengen bij de gemeentelijke opdrachtgevers (budgethouders).

Voor de nationale en Europese aanbestedingen is de gemeente verplicht te publiceren aan wie de opdracht is gegund. Ook daar liggen kansen voor lokale bedrijven als onderaannemer/toeleverancier (de gemeente kan hierin geen bemiddelaar zijn).

Meer informatie?
Op de gemeentelijke site vind je het volledige inkoop en aanbestedingsbeleid. De inkoopadviseurs zijn altijd bereid een toelichting te geven op het beleid en de werkwijze. Heb je een vraag? Stuur dan een mail aan teaminkoop@apeldoorn.nl of bel met 14055.

Lees ook