Subsidies & Regelingen in Apeldoorn

Als je gaat ondernemen heb je graag jouw geldzaken goed geregeld. In sommige gevallen kun je steun krijgen vanuit de overheid voor bepaalde projecten. Aan de andere kant krijg je als ondernemer ook te maken met verplichtingen als belastingen en heffingen. We helpen je op weg met een overzicht.

Subsidies en regelingen
Sommige initiatieven van ondernemers kunnen rekenen op steun van de overheid. Bijvoorbeeld bij bijzondere innovatieve doorbraken, ontwikkeling van werkgelegenheid en verduurzaming van een onderneming.
Voor diverse initiatieven zijn subsidies en financiële regelingen beschikbaar. Lees meer over beschikbare regelingen voor ondernemers bij:

De Europese Unie
De rijksoverheid
De ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland
De gemeente Apeldoorn

Bijstand voor ondernemers
Ondernemers kunnen bij het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) terecht voor bijstand. Het GROS adviseert, begeleidt en ondersteunt (financieel) als je een bedrijf wilt starten, als jouw bedrijf in financiële problemen zit of als je wilt stoppen met je bedrijf.

Belastingen en heffingen
Als ondernemer in Apeldoorn moet je in de meesten gevallen belasting en/of heffingen betalen aan de gemeente. Bijvoorbeeld reclamebelasting, precariobelasting en afvalstoffenheffing. De gemeente gebruikt de opbrengsten onder andere om te investeren in de leefbaarheid en veiligheid van de stad. Lees meer informatie belastingen en heffingen op de website van gemeente Apeldoorn

Lees ook