Duurzaamheid in Apeldoorn

Apeldoorn wil een energieneutrale gemeente worden. Dit betekent dat op jaarbasis binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt gebruikt. Voor ondernemers is het wettelijk verplicht, maar ook zinvol om goed te kijken naar de mogelijkheden voor energiebesparing. Hier zijn vaak investeringen voor nodig die in een aantal jaren kunnen worden terugverdiend.  Meer informatie over deze win-win situatie vindt u hier.

De rijksoverheid biedt in sommige gevallen de mogelijkheid voor financiële ondersteuning bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast laten zij ook voorbeelden zien en geven zij tips over hoe u als ondernemen kunt besparen op het verbruik van uw energie.

Kiemt
Kiemt versnelt de energietransitie, de transitie naar de circulaire economie en bevordert het innovatieve ondernemersklimaat. Zo dragen wij bij aan een duurzame woon- en leefomgeving. Wij faciliteren, ondersteunen en adviseren ons netwerk van ondernemingen, overheid, onderwijs- en onderzoeks­instellingen bij complexe vraagstukken. Door het delen van onze ervaringen, bevindingen en oplossingen stimuleren we de beweging en vooruitgang. Kiem (www.kiemt.nl) je mee?

Circulair Ondernemen
Onderwerp wordt nog nader toegelicht

Lees ook