Detailhandel in Apeldoorn

Het winkelhart van Apeldoorn is de binnenstad dat een aantrekkelijke mix in winkelaanbod kent. De binnenstad is het knooppunt in een fijnmazig web van dorps- en wijkwinkelcentra waarbinnen bewoners op loopafstand van hun woning hun inkopen kunnen doen. Daarnaast kent Apeldoorn enkele clusters voor grootschalige detailhandel die ook een regionale aantrekkingskracht hebben.

Netwerken en samenwerkingsverbanden in de branche Detailhandel
Aan de hand van Centrummanagement Apeldoorn werkt men in de binnenstad samen om meer bezoekers langer te laten blijven, vaker te laten komen en meer te laten besteden. De Federatie Apeldoornse Ondernemers zet zich juist in voor het behouden en versterken van de fijnmazige winkelstructuur van buurt-, dorps- en wijkwinkelcentra in de gemeente Apeldoorn.

Verder zijn de volgende netwerken en samenwerkingsverbanden actief:

Lees ook