Zorgsector in Apeldoorn

In de zorgsector werken ongeveer 16.500 mensen en is daarmee veruit de grootste sector en werkgelegenheidsaanbieder in Apeldoorn. Hierbij komt automatisch een grote economische spin off naar andere bedrijven en organisaties in Apeldoorn. Daarmee is de zorgsector erg belangrijk voor de economie van Apeldoorn.

De sector staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van arbeidsmobiliteit, technologie, verduurzaming en de dubbele vergrijzing die op ons afkomt. Het delen van kennis/expertise (op allerlei gebieden) en het opzetten van samenwerkingen en projecten zijn dus van essentieel belang om toekomstbestendig te kunnen zijn.

Netwerken en samenwerkingsverbanden in de Zorgsector
De zorgsector in Apeldoorn heeft een intensieve samenwerking met het Zorgplatform Apeldoorn. Er zijn 22 organisaties, waaronder de grote Apeldoornse zorgorganisaties, onderwijs en overheid, vertegenwoordigd in dit platform.

Lees ook