Facts & Figures

Kwartiermakers verbinden Apeldoornse initiatieven

Per 1 september kent de Zwitsal hotspot 3 kwartiermakers: Jacob Brobbel, Manfred Kugel en Trix Schipper-Hop. Het drietal fungeert als bruggenbouwer om initiatieven van bedrijven/ondernemersnetwerken, onderwijs en overheid zowel binnen als buiten het Zwitsal terrein bij elkaar te brengen.

De keuze voor dit drietal is ingegeven vanuit hun bekendheid met bestaande Apeldoornse initiatieven en hun verbinding met het Zwitsal terrein, ieder vanuit hun eigen invalshoek.

Richten Jacob en Manfred zich met name op de verbinding tussen bedrijven, zorgpartijen en onderwijs met als raakvlak techniek en duurzaamheid, zoals bij NewTechPark, Trix werkt toe naar een Zwitsal hotspot als een bruisende fysieke ontmoetingsplek waar alles samenkomt: “Van studenten die werken aan opdrachten en bouwen aan hun netwerk, tot de mooiste innovaties van bedrijven die op de hotspot worden getoond.

Apeldoorn heeft zulke mooie bedrijven/organisaties. We mogen dat meer uitdragen en zichtbaar maken. Het Zwitsalterrein is een plek waar we als Apeldoorn samen klein kunnen beginnen.” Plannen genoeg, maar die moeten natuurlijk wel passen binnen de kaders die de Apeldoornse raad daarvoor heeft vastgesteld. De kwartiermakers gaan nu eerst aan de slag met het slim verbinden van bestaande partijen en initiatieven. Maar dat het smaakt naar meer is zeker.

De behoefte om Apeldoornse initiatieven bij elkaar te brengen, komt voort uit het bestuursakkoord 2018-2022 “De kracht van Apeldoorn”. In dit akkoord staat het versterken van de veelzijdige economie als één van de vier strategische opgaven van de gemeente Apeldoorn benoemd. Een gevarieerde arbeidsmarkt, een toekomstbestendig vestigingsklimaat en focus op thema’s veiligheid, circulariteit en innovatie, dragen bij aan de doelstelling ‘meer bedrijvigheid en versterken bedrijven’.  Realisatie hiervan gedijt het beste middels een samenspel tussen de drie o’s: onderwijs, ondernemers en overheid.

De gemeente ziet voor zichzelf steeds meer een faciliterende rol weggelegd om ruimte te bieden aan ontmoeting en plekken waar partijen tot nieuwe ideeën en initiatieven kunnen komen. Het Zwitsal terrein ontpopt zich steeds verder als een plek waar onderwijs, ondernemers en overheid samenkomen en samenwerken. Het is een plek om kennis te delen, te experimenteren, te innoveren en partijen te verbinden. Initiatieven als NewTechPark, het Ondernemershuis, Start-up Apeldoorn, het Element, Plek, Ministek en de Energiefabriek zijn daarvan al mooie voorbeelden.

Het begin van de hotspot op het Zwitsal terrein, is gemaakt. Maar een tandje bijzetten kan geen kwaad. De kwartiermakers hebben ideeën, maar roepen ook anderen op om met ideeën te komen of deze te helpen realiseren, passend binnen het economisch profiel van de ondernemende stad. Jacob, Manfred en Trix zijn met regelmaat te vinden in het Ondernemershuis aan de Vlijtseweg, maar bellen of mailen is soms net zo handig:

Jacob Brobbel, jacob.brobbel@online.nl, mob. 06-53347796
Manfred Kugel, info@kugeladviesbureau.nl, mob. 06-13438635
Trix Schipper-Hop, trix.schipper@tripleforce.nl, mob. 06-10252103

Lees ook