Facts & Figures

Schriftelijke arbeidsovereenkomst? Wat een onzin?!?

Werkgevers zullen dit vast herkennen. Werknemers die al meerdere jaren bij het bedrijf werken, maar voor wie nooit wat op papier is gezet.

Of een werknemer die ooit een contract voor bepaalde tijd heeft getekend, dat inmiddels stilzwijgend is verworden tot een contract voor onbepaalde tijd. Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die per 1 januari 2020 in werking treedt, is het van belang dat werkgevers actie ondernemen en voor alle werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een addendum bij de loonadministratie gaan bewaren. Werk aan de winkel dus!

Lees meer

Bron: Dommerholt Advocaten

Lees ook