Facts & Figures

Stikstof en PFAS clausules ?

De problemen die er in de bouw nu zijn vanwege deze 2 stoffen zijn iedereen wel bekend. Bij lopende contracten zal dat heel vaak tot vertragingen en/of kostenverhogingen leiden. Afhankelijk van het soort contract en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV GC, AVA 2013) zal meestal wel bepaald kunnen worden wie daarvoor opdraait; de opdrachtgever of de aannemer.

Waar ik aandacht voor vraag is dat het (erg) zinvol kan zijn om bij nieuwe contracten een speciale clausule op te nemen die deze problemen adresseren.

Voor aannemers
Denk bijvoorbeeld aan het schrappen van de standaard “prijsvast clausule” en in plaats daarvan het juist opnemen van een clausule dat indien het project langer dan x maanden vertraagt, de prijzen verhoogd mogen worden, bijvoorbeeld volgens de bouwkostenindex.

Lees meer

Bron: Dommerholt Advocaten

Lees ook