Facts & Figures

Subsidie voor afkoppelen en aanleg van een groen dak

Afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak niet langer direct in het riool verdwijnt. We voorkomen hiermee dat het riool overstroomt en hergebruiken het schone regenwater. De gemeente Apeldoorn wil haar inwoners en bedrijven stimuleren om de regenpijp bij de panden af te koppelen van het riool en stelt daarom een subsidie beschikbaar.

Om subsidie voor het afkoppelen te krijgen gelden een aantal voorwaarden. U leest alles over de subsidie voor het afkoppelen op de website van de gemeente:

Ook is er subsidie beschikbaar voor de aanleg van een groen dak. Eigenaren binnen de gemeente Apeldoorn kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak op hun woning of bedrijfspand. Het regenwater wordt dan opgevangen op het dak en wordt opgenomen door de planten. Zo komt er tijdens een regenbui veel minder water in het riool. U leest alles over de subsidie voor aanleg van een groen dak op de website van de gemeente:

Lees ook