Facts & Figures

WOO HAA ! de WHOA komt er aan.

Akkoord ter voorkoming van een faillissement: Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord In Nederland ontbreekt een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

Een akkoord met de schuldeisers kan een aanstaand faillissement voorkomen. Op dit moment kan een (onderhands) akkoord slechts tot stand komen indien alle betrokken schuldeisers daarmee instemmen. Doordat elke schuldeiser een onderhands akkoord kan weigeren, is het moeilijk en soms onmogelijk om tot overeenstemming te komen. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: WHOA) moet hierin verandering brengen.

De WHOA
De WHOA maakt het mogelijk om een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers over de herstructurering van schulden te laten goedkeuren door de rechtbank (homologeren). Door de goedkeuring worden alle schuldeisers van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Daarom wordt ook wel gesproken van een dwangakkoord.

Lees meer

Bron: Dommerholt Advocaten

Lees ook