Handig

Geen pensioenplafond bij transitievergoeding

Op 5 oktober 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de wettelijke transitievergoeding niet kan worden gematigd omdat de werknemer vlak voor zijn pensioen zit. Hoe was het ook al weer? Tot 1 juli 2015 kon de kantonrechter bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen.

Voor de berekening daarvan had de Kring van Kantonrechters de zogenaamde Kantonrechtersformule bedacht. Heel erg grof samengevat luidde die formule: voor ieder dienstjaar een maandsalaris x wat factoren = de vergoeding. Met die beperking echter, dat de vergoeding niet hoger was dan de inkomstenderving tot aan het pensioen. Dus hoe hoog de berekening ook uitpakte; de werknemer kreeg aan vergoeding niet meer dan het loon tot zijn reguliere pensioendatum. Hij moest er niet beter van worden!

Lees meer

Bron: Dommerholt Advocaten

Lees ook