Handig

HAN en partners ontvangen wetenschapssubsidie voor last mile (zorg)logistiek

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft de subsidieaanvraag gehonoreerd van het HAN-lectoraat Logistiek & Allianties (KennisDC Logistiek Gelderland) voor de oprichting van het ‘Living Lab Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH)’. De totale begroting van het meerjarige project bedraagt ruim 2,1 miljoen euro. Dit betekent dat er o.a. in Deventer een nieuw fieldlab komt waar zorglogistiek op wijkniveau centraal staat. Cleantech Regio is als praktijkpartner ook actief betrokken bij dit project.

Lees meer

Bron: Slim en schoon reizen

Lees ook