Handig

Startup voor vastgelopen jongeren: “Creëer je eigen vette leven”

Apeldoorn, 11 april 2019
Wat in 2018 startte als project samen met ROC Aventus, is nu een startup. H3Lab biedt een aanvulling op het hulpaanbod van scholen en zorgverleners, voor jongeren die vastlopen en uitvallen (of dreigen uit te vallen) op school. “We willen een fijne plek creëren voor iedere
jongere die vastloopt of dreigt vast te lopen; op school of elders in zijn of haar leven.” De aanpak slaat aan; vanuit allerlei kanten stromen de aanmeldingen binnen.

Helpen zelf het heft in handen te nemen
De ondernemers achter H3Lab (Dennis Leusveld, Marijn Bontje en Bas Mennink) startten H3Lab omdat ze zichzelf herkennen in de doelgroep. Ze noemen zich nadrukkelijk geen hulpverleners. “Wij spreken jongeren aan op hun eigen verantwoordelijkheid en helpen ze om
weer zelf het heft in handen te nemen. We luisteren naar ze, maken echt contact en stimuleren ze om nieuwe, spannende dingen te proberen. En, ondernemers die we zijn: we helpen ze ook praktisch verder. Als een jongere bijvoorbeeld kennis wil maken met een bedrijf om
werkervaring op te doen, regelen we dat via ons eigen netwerk.”

Jongeren bepalen zelf wat ze leren
De initiatiefnemers hebben een 12-weeks programma ontwikkeld voor jongeren van 14-24 jaar. In het traject gaan jongeren in een vaste structuur met hun eigen doelen aan de slag. Het leven en de dromen van de jongere vormen daarbij het startpunt, omdat schooluitval vaak maar één van de uitdagingen is waar een jongere mee worstelt. Soms is er gedoe thuis, zijn er financiële problemen, of loopt het met vrienden niet lekker. En vaak speelt ook het gedrag van de jongere zelf mee: “Als je veel blowt, gamed, drinkt of weinig slaapt, helpt je dat niet om je dromen na te jagen. Wij hebben geen oordeel, maar we delen bijvoorbeeld wel kennis en tools om te zorgen
dat je je beter gaat voelen en misschien wel andere keuzes gaat maken.”

Van succesvol project naar bedrijf
I​n 2018 startte, met subsidie van FERM, het project GAMIFICATION, een traject voor vroegtijdige schoolverlaters van ROC Aventus. De resultaten zijn positief en jongeren laaiend enthousiast. Een nieuwe groep in april (voor het 12-weken programma) zit helemaal vol.
Vandaar dat het project nu verder gaat als zelfstandig bedrijf, in een ruimte op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. “We ontwikkelen vanuit H3Lab momenteel aanvullende diensten. Ook scholen in het voortgezet onderwijs zien namelijk mogelijkheden, en er komt een aanbod voor bedrijven met jonge werknemers. Daarnaast kunnen ouders rechtstreeks terecht bij H3Lab voor begeleiding van hun kind.” Momenteel worden verschillende mogelijkheden voor financiering en samenwerking onderzocht. Doelstelling van de drie ondernemers is om in 2020 driehonderd jongeren uit de Stedendriehoek een stap op weg te helpen.

Lees meer via; www.h3lab.me

Lees ook