Personeel

Uitnodiging Ontbijtsessie Technologieraad 30 januari 2019

Op vrijdag 19 oktober hebben ondergetekende partijen u gevraagd aanwezig te zijn bij de presentatie van de eerste ideeën die er zijn met betrekking tot de oprichting van een Technologieraad. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst is er op een interactieve manier geïnventariseerd waar de behoefte ligt om te investeren in promotie van technologie. Ook hebben we u mogelijkheden voorgelegd over hoe we dit zouden kunnen organiseren en aan welke voorwaarden deze zou moeten voldoen. Alle reacties die wij tijdens deze Ontbijtsessie hebben ‘opgehaald’ hebben wij op een rijtje gezet en verwerkt in een plan van aanpak.

Op woensdag 30 januari willen wij met u het plan van aanpak bespreken. Hierin staan uw behoeften vertaald in een voorstel waar in geïnvesteerd zou kunnen worden en hoe we dit kunnen organiseren en financieren. Dit is uw kans om nog uw aanvullingen en wensen kenbaar te maken. Vervolgens willen we van u weten of we met dit plan de bestuurlijke besluitvorming in kunnen en de financiering kunnen gaan organiseren. Concreet dus uw commitment om tot deze Technologieraad te komen.

We werken deze ochtend in drie subsessies: Ondernemers, onderwijs en overheid. We starten plenair. Het plan van aanpak wordt u gemaild bij aanmelding.

Datum: woensdag 30 januari
Aanvang: 8:00 uur (vanaf 7.30 ontbijt)
Einde: 10:00 uur
Locatie: De Gasfabriek in Deventer

Aanmelden via info@cleantechregio.nl ovv ontbijtsessie 30 januari

Met vriendelijke groeten,
Pieter Mulder, voorzitter PTS3H
Christian Lorist, regiomanager VNO-NCW
Martine Witteveen, tafelsecretaris Human Capital Strategische Board Cleantech Regio

Lees ook