Inspiratie in Apeldoorn

Project Verbrede Leerpaden van het Zorgplatform Apeldoorn aangewezen als koploper binnen het landelijke Zorgpact

Door gedurende de opleiding praktijkervaring op te doen bij verschillende organisaties heeft de Koploper als doel breed inzetbare zorgmedewerkers voor de arbeidsmarkt regio Apeldoorn op te leiden, die kennis hebben van het gehele spectrum van Zorg&Welzijn

De deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen zorgen ervoor dat leerlingen in verschillende zorginstellingen (cure, care en ook het maatschappelijk domein) hun praktijkopleiding krijgen. De opleiding zelf zal daarnaast ook praktijk gestuurd en vraaggericht zijn. Dit betekent dat de leerling meer regie krijgt op wat hij/zij nodig heeft qua leer- en praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio ingezet kunnen worden. De partijen die getekend hebben voor deelname hebben ieder een aantal leerplekken beschikbaar gesteld, zowel op MBO als HBO niveau. De leerling die in dienst komt bij een werkgever, gaat gedurende de opleiding in ieder geval één periode praktijkervaring opdoen bij een andere deelnemende organisatie. De werkgever geeft aan waar hij vereist dat de leerling praktijkervaring heeft opgedaan. De praktijkplekken zijn in alle domeinen (zoals benoemd door Actiz; lichamelijk welbevinden, mentaal welbevinden, woon en leefomstandigheden en participatie) van de zorg beschikbaar gesteld. Voorafgaand aan de start van de opleiding doorloopt de leerling een oriëntatieperiode van een maand om een gefundeerde keuze in opleiding te kunnen maken. Het gehele onderwijstraject is diploma gericht, uitgaande van de kwalificatie-dossiers, waarbij de leerling zelf de route bepaald, in overleg met de begeleiders op de werkvloer en het onderwijs. De oriëntatie periode wordt afgesloten met een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), dat hem gaat ondersteunen bij het regie nemen op de opleidingsweg.

Resultaten

De student en medewerker hebben inzicht in het gehele spectrum van de zorg en welzijn. Ze kunnen beter omgaan met de toenemende complexiteit van de zorgvrager door de praktijkervaring in de breedte. Zorgmedewerkers hebben een weloverwogen keus kunnen maken binnen de zorg en welzijn voor een specifiek beroep, juist omdat zij meerdere kanten van de zorg hebben ervaren. De stip op de horizon is dat de medewerker zich in de regio verbonden voelt bij zorg, minder afhankelijk van werkgever, maar meer van de eigen expertise die inzetbaar is op verschillende vlakken.

Onderwijsaanbod

Het onderwijs is MBO (VIG, MMZ 3 en 4 en de combi hierin), tevens HBO Social Work en  Verpleegkunde. Praktijk gestuurd leren, waarbij de student zelf in de regie is.

Het gezamenlijk opleiden over de verschillende kolommen van de zorg en welzijn kan een bijdrage aan oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken zijn. Dit vraagt dus van de zorgwerkgever om niet alleen naar de eigen organisatie te kijken, maar ook naar de sector als geheel in de eigen regio. De blik naar buiten, en zichzelf kritisch afvragen ‘waar zit mijn opleidings- en arbeidsmarktvraagstuk voor de korte en lange termijn? Waar zit het vraagstuk van mijn collega? Hoe ziet de zorg er over pakweg 4/5 jaar uit? Waar kunnen we elkaar vinden en hoe doen we dat? Het vraagt echt een paradigmashift van werkgever, en wellicht ook van de subsidieverstrekker. Deze vragen in het gesprek met elkaar zijn de essentiële basis voor het project Verbrede Leerpaden gebleken.

 

Bron: Zorgpact

Lees ook