VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden is een van de vijf krachtige regionale verenigingen van VNO-NCW, de grootste ondernemersvereniging van Nederland.

Wij werken aan een optimaal ondernemersklimaat in 9 economische regio’s in 4 provincies (Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht) en zorgen ervoor dat de stem van ondernemers te horen is in de regionale economie.

Voor een effectieve, regionale lobby werken we nauw samen met MKB-Nederland Midden, lokale ondernemersverenigingen, brancheverenigingen en andere belanghebbenden. Door de verbondenheid met VNO-NCW klinkt het geluid uit de regio ook door in landelijk en Europees beleid.

VNO-NCW Stedendriehoek
Leden van VNO-NCW Stedendriehoek ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten en staan aan de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam ondernemerschap. Via het bestuur en de regiomanager kunnen leden direct invloed uitoefenen op de lobby. Het bestuur van VNO-NCW Stedendriehoek brengt samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan en stelt het jaarlijkse regionale bijeenkomstenprogramma samen. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms die ertoe doen.

Leden en bestuursleden zijn werkgevers in de Stedendriehoek, groot en klein, uit diverse sectoren.

Lobbyspeerpunten 2018 VNO-NCW Stedendriehoek:
• krapte op de arbeidsmarkt
• circulair ondernemen en smart industry
• internationaal zakendoen
• betere bereikbare regio (A1, N786)