Personeel

Veel animo voor intensieve samenwerking in techniek

Afgelopen dinsdagavond is er een flinke stap voorwaarts gezet voor een intensieve samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers in de Techniek- en maaksector.

Met als doel om meer jongeren te laten kiezen voor een baan in de techniek. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in fieldlab AREA055 op Zwitsal Apeldoorn. Onderwerp van deze drukbezochte bijeenkomst was het oplopende tekort aan goed geschoold technisch personeel.

De urgentie van dit probleem bleek uit de ruim 120 aanwezigen tijdens de bijeenkomst, waarvan ongeveer 80 uit het bedrijfsleven komen, 20 uit het onderwijs en 20 aanwezigen van koepels, overheid en overige geïnteresseerden waren. Gezamenlijk spraken zij hun commitment uit om deze trend een halt toe te roepen door intensief samen te werken.

Wethouder Economische Zaken, Jeroen Joon, is blij met de grote opkomst. “Ik ben blij dat iedereen met grote getalen is gekomen. Dat onderstreept nogmaals het belang dat wij gezamenlijk naar mogelijkheden moeten zoeken. Om meer jongeren te stimuleren te kiezen voor een studierichting in de techniek, voor een baan bij de aanwezige bedrijven. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst.”

Gezamenlijk commitment

Zes enthousiaste kwartiermakers vanuit ondernemers, overheid en onderwijs gaan nu aan de slag met een businesscase. Zij meldden zich dinsdag ter plekke aan hiervoor. Ook ruim twintig bedrijven en onderwijsinstellingen lieten tijdens de bijeenkomst weten actief mee te willen denken in een klankbordgroep.

Naast commitment is er ook veel informatie opgehaald over de manier waarop het tekort van personeel aangepakt zou kunnen worden. En de behoeftes die er zijn vanuit de sector. Een aantal veelgehoorde verzoeken was:

  • Breng het samen op één plek waar kan worden geleerd, geëxperimenteerd en die tot inspiratie leidt
  • Bouw verder uit wat al goed loopt en kansrijk is
  • Bundel initiatieven
  • Focus op het lokale ecosysteem
  • Versterk het organiserende vermogen

Het vervolg van de samenwerking

Nu de kwartiermakers en de denkkracht bij elkaar gebracht zijn, is het belangrijk om snel meters te maken. De koplopers laten binnen zes weken weten wat hun eerste vorderingen zijn. Ze werken ernaartoe dat er binnen drie maanden een plan ligt en een nieuwe bijeenkomst gepland staat waarin dit plan gepresenteerd wordt en waarin opnieuw om commitment en draagvlak gevraagd wordt.

Wethouder Jeroen Joon: “Het afgelopen jaar heb ik als wethouder Apeldoorn leren kennen als een gemeente met betrokken ondernemers, instellingen en inwoners. Die niet over problemen blijven praten, maar hun schouders eronder zetten en de handen uit de mouwen steken. Die met elkaar samen dingen tot stand willen brengen. Exact die instelling, dat gevoel heb ik deze bijeenkomst ook weer mogen ervaren. Dat maakt mij als wethouder erg trots op onze stad.”

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijeenkomst en over het vervolg kunt u contact opnemen met Roelof de Graaf (r.graaf@apeldoorn.nl of 06 53 73 82 71) en David Beij (d.beij@apeldoorn.nl of 06 51 14 47 10) van gemeente Apeldoorn.

Lees ook