Vestigen

Werkzaamheden A1 Deventer – Oost – Bathmen 10-05 t/m 12-2019

Vanaf 10 mei 2019 vinden wegwerkzaamheden plaats op de A1 Apeldoorn-Azelo tussen Deventer-Oost en Bathmen. 

Er zijn dan tot en met juli 2019 vanuit Bathmen in de richting van Deventer Oost 2 versmalde rijstroken beschikbaar. Vanaf juli tot en met december 2019 zijn er tussen Deventer-Oost en Bathmen in totaal 4 versmalde rijstroken beschikbaar aan één zijde van de weg voor het verkeer in beide richtingen (twee per richting).

A1 Deventer-Oost – Bathmen
Van 10 mei tot en met december 2019 werkt Rijkswaterstaat tussen Deventer-Oost (aansluiting 24) en Bathmen (aansluiting 25) aan dewegverbreding van 2×2 naar 2×3 rijstroken. Tijdens de werkzaamheden blijven er 2 rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 kilometer per uur.

Houd rekening met ernstige hinder
Tijdens de werkzaamheden hebben weggebruikers altijd de beschikking over twee (versmalde) rijstroken. Houd rekening met:• minder snelle doorstroming als gevolg van versmalde rijstroken;
• maximum snelheid van 90 km per uur;
• meer oponthoud in de spits. De extra reistijd kan oplopen totruim 30 minuten.
• een inhaalverbod voor vrachtverkeer.
• zo nodig een tijdelijke afsluiting van de toe- en afritten bij aansluiting Bathmen (aansluiting 25) in de avond en nacht. Het verkeer wordt doorgeleid naar de eerstvolgende toe- en afritten.

Weggebruikers worden geïnformeerd over de hinder en maatregelen via aankondigingsborden langs de weg en informatieborden boven de weg.

Planning 2019-2025
Rijkswaterstaat breidt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo uit tussen 2019 en 2025 door de aanleg van extra rijstroken. In 2019 en 2020 verbreden we de A1 tussen Twello en Deventer naar 2×4 rijstroken en tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2×3 rijstroken. In 2020 werken we aan het gedeelte tussen Deventer en Deventer-Oost en in 2020-2021 tussen Rijssen en knooppunt Azelo. Tussen 2021 en 2025 werken we aan de weg tussen Apeldoorn en Twello.Advies aan weggebruikers
• Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
• Volg de aanwijzingen op de borden boven en langs de weg.
• Raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel of volg het Twiterkanaal @RWSverkeersinfo.

Meer informatie
Zie voor verkeersinformatie:
www.rijkswaterstaatverkeersinformatie.nl
Zie voor actuele projectinformatie:
www.A1Oost.nl

Lees ook