Gebiedsontwikkeling

Sensoren gaan kwaliteit binnenstad meten

In de binnenstad worden deze maand vijf sensoren opgehangen aan lantaarnpalen. De sensoren gaan meten wat de kwaliteit van de lucht is. Aan de hand van deze gegevens kunnen we keuzes maken die van de binnenstad een nog fijnere plek maken. Wethouder Wim Willems hangt maandag 9 december de eerste sensor op. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De sensoren zijn een proef om te zien hoe we sensoren in kunnen zetten om de stad te verbeteren. De proef is een samenwerking met Stichting Programma Nationaal Smart City Living Lab. Het doel van dit programma is om de Smart City ontwikkelingen te verbeteren. Apeldoorn doet mee aan het programma in het kader van Smart City Apeldoorn. In een Smart City werken inwoners, bedrijven, onderwijs en overheid samen op het gebied van ICT met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren. Ook het RIVM werkt mee aan deze proef.

Kwaliteit binnenstad verbeteren

De sensoren meten onder andere geluid, temperatuur en luchtvochtigheid, en de aanwezigheid van een aantal stoffen in de lucht, namelijk uitlaatgas (NO2), fijn stof (PM10 en PM2,5) en CO2. De informatie van de sensoren wordt verzameld en gepubliceerd op www.samenmeten.rivm.nl en later ook op www.apeldoorn.nl/smartcity.

Met deze informatie meten we de kwaliteit van de binnenstad en kunnen we keuzes maken die van de binnenstad een fijnere plek maken. Als we bijvoorbeeld zien dat op een bepaalde plek veel fijnstof in de lucht is, kunnen we ervoor kiezen het verkeer via een andere route te laten rijden, zodat de lucht schoner wordt. Wanneer er keuzes worden gemaakt op basis van de verzamelde data, is nog niet bekend.

Wethouder Wim Willems hangt eerste sensor op

De eerste van de vijf sensoren wordt maandag 9 december opgehangen aan de Stationsstraat. Wethouder Wim Willems helpt mee met het ophangen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De sensor wordt opgehangen tussen 12.00 en 13.00 uur aan de Stationsstraat, ter hoogte van nummer 172.

Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan aan door een mail te sturen naar smartcity@apeldoorn.nl. Vermeld hierbij op welke manier u bereikbaar bent op maandagochtend.

Let op! De sensoren kunnen alleen opgehangen worden met droog weer. Als het regent, verplaatsen we het moment naar woensdag 18 december, van 14.00 uur tot 15.00 uur. Als het moment verplaatst wordt, hoort u dit maandagochtend.  

Lees ook