Vestigen

Ondernemers gepeild: hoe scoort Apeldoorn?

Apeldoorn is een business hot spot. Maar wat zijn eigenlijk de criteria waar de ondernemer een stad op kiest? Een peiling onder 7.700 ondernemers en 12.000 bedrijven.

De gemeente vindt het belangrijk te weten hoe ondernemers denken over de aantrekkelijkheid en economie van Apeldoorn. En welke verbeterpunten er zijn om het vestigingsklimaat te versterken. In mei 2018 is er daarom een brede peiling gehouden onder Apeldoornse ondernemers. Met als resultaat een 7,4 voor het ondernemersklimaat. De waardering voor de gemeentelijke dienstverlening krijgt ook een voldoende en stijgt van 6,8 in 2015 naar 7,1. De behoefte aan personeel blijft significant: 30 procent van de bedrijven in de stad zoekt mensen, vooral technische vakmensen op hbo- en mbo-niveau. Uit de peiling blijkt bovendien dat ondernemers hun eigen vestigingslocatie een ruime voldoende geven. Bijna 10% van de ondernemers heeft verhuisplannen vanwege ruimtegebrek op de huidige locatie.

De prioriteiten

Volgens de ondervraagden verdienen de volgende zes thema’s de komende jaren meer aandacht: digitale bereikbaarheid, een aantrekkelijke binnenstad, het up-to-date maken van  de bestaande werklocatie, energiebesparing en energietransitie, aanbesteding bij lokaal MKB én economische promotie van Apeldoorn. Dit laatste benadrukt het belang van citymarketing en promotie van het economische klimaat: een goed imago trekt bezoekers, klanten en toeleveranciers.

Goede cijfers

Wethouder Jeroen Joon is verheugd: “Een 7,4 en een 7,1; dat zijn cijfers om blij van te worden! Maar daarmee zijn we er nog niet als gemeente. Het ruimtegebrek baart ons zorgen, zeker nu er steeds minder kavels beschikbaar zijn op de bedrijventerreinen. We onderzoeken dan ook de mogelijkheden om het bedrijventerrein Ecofactorij uit te breiden. De zes thema’s die de ondernemers belangrijk vinden, staan in ons collegewerkprogramma en in de Uitvoeringsagenda Economie Apeldoorn, die is opgesteld door bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Mooie cijfers dus, maar óók werk aan de winkel!”

In Apeldoorn zijn 12.300 ondernemers gevestigd. Hiervan hebben 7.600 ondernemers de peiling ontvangen. Dankzij een respons van ruim 11% is een representatief beeld gevormd.

De uitkomsten van de hele ondernemerspeiling zijn hier te lezen.

 

ondernemerspeiling Apeldoorn

Lees ook