Vestigen

Save the Date: Hoe houden we Apeldoorn samen bereikbaar?

Om de aantrekkelijkheid van de stad Apeldoorn voor werkgevers en inwoners hoog te houden, speelt duurzame bereikbaarheid een grote rol. Werkgevers en overheden trekken hierin samen op. Zo gebeurt al veel op het gebied van slimme en schone mobiliteit in Apeldoorn-Zuid. En staat er nog veel meer op stapel.

Gemeente Apeldoorn en Cleantech Regio houden daarom, met ondersteuning van Achmea, Politie Oost-Nederland en VNO-NCW, een bijeenkomst speciaal voor werkgevers in Apeldoorn-Zuid om informatie te delen, elkaar te inspireren en activeren.

Reserveer Duurzaam Bereikbaar Apeldoorn in je agenda
Reserveer je agenda voor ‘Duurzaam Bereikbaar Apeldoorn’ op donderdag 15 oktober 2019 van 13.00 tot 17.00 uur. Om de stad nu en in de toekomst duurzaam bereikbaar te houden, delen we de visie en ontwikkelingen op actuele dilemma’s en knelpunten en brengen we mogelijke oplossingsalternatieven gezamenlijk in beeld.

Lees meer

Bron: Slim en schoon reizen

Lees ook