Personeel

WAB maakt flexibel werken duurder

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking. In ons whitepaper hebben we u al op de hoogte gebracht van de belangrijkste wijzigingen. In ons nieuwsbericht van 11 juli 2019 heeft u kunnen lezen wat er wijzigt voor oproepcontracten. In dit artikel gaan we daar dieper op in omdat we gemerkt hebben dat veel werkgevers de consequenties nog niet compleet overzien.

HOGE WW-PREMIE VOOR FLEXIBELE CONTRACTEN

Een belangrijke wijziging die onderdeel is van de WAB is dat alle contracten die maar enigszins flexibel zijn, duurder worden omdat de WW-premie omhoog gaat: in plaats van een naar sector vastgestelde premie wordt er voortaan een onderscheid gemaakt met een hoge en een lage premie.

De lage premie (rond de 3%) geheven voor werknemers bij wie sprake is van:

  • een schriftelijke arbeidsovereenkomst (handtekening van werknemer!)
  • voor onbepaalde tijd
  • met een vaste urenomvang

Lees meer

Bron: Dommerholt Advocaten

Lees ook