Personeel

Opzeggen is niet ingewikkeld. Maar tegen welke dag?

Een arbeidsovereenkomst moet volgens de Wet worden opgezegd “tegen het einde van de maand” (tenzij in de arbeidsovereenkomst of CAO anders is bepaald). Meestal gebruiken we daarvoor de formulering dat wordt opgezegd “per 1 juli 2019”. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet, blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 29 april 2019.

Lees meer

Bron: Dommerholt Advocaten

Lees ook